Projekty Edukacyjne

Projekt edukacyjny „Trzymaj formę!”

 Cel główny: edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki....

Projekty Edukacyjne

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu. Projekty edukacyjne realizowane w roku szk. 2015/2016

Skip to content