Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Ubezpieczyciel            INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group

Adres                            Agencja Ekspert, ul. Świętokrzyska 59,
88-100 Inowrocław, tel./faks 52 355-03-84

Procedura obiegu dokumentów w razie zajścia NW:

  1. Pobranie wniosku w sekretariacie szkoły.
  2. Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z kopią dokumentacji leczenia pod wskazany wyżej adres.
  3. Przelew lub przekaz pocztowy kwoty należnego odszkodowania przesyłany jest w ciągu 6 tygodni.

W ramach podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę InterRisk S.A. kierujemy specjalną ofertę dla Rodziców dzieci ubezpieczonych w ramach NNW oraz Pracowników placówki. Wszyscy otrzymują od firmy InterRisk, oprócz już posiadanych, specjalne dodatkowe zniżki w ubezpieczeniach:

 

  • komunikacyjnych (OC, AC, NWW) – 10%
  • majątkowych (mieszkania, domy, domki letniskowe itp.) – 30%
  • firmowych (ogień i zdarzenia losowe, kradzież, OC itp.) – 40%

Aby skorzystać z tych bardzo dużych upustów składki ubezpieczeniowej zapraszamy do naszego biura:

Agencja „Ekspert” przy ul. Świętokrzyskiej 59.

Biuro jest czynne: w poniedziałki i wtorki od godz. 9.00 do 15.00,
w pozostałe dni od godziny 9.00 do 16.00.

Załączniki:

Ubezpieczenie cz1Ubezpieczenie cz2

Ogólne Warunki Ubezpieczenia InterRisk TU S.A