Ubezpieczenie

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 Ubezpieczyciel            INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group

Adres                            ul. Jacewska 64,
88-100 Inowrocław, tel./faks 52 355-03-84

Procedura obiegu dokumentów w razie zajścia NW:

  1. Pobranie wniosku w sekretariacie szkoły.
  2. Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z kopią dokumentacji leczenia pod wskazany wyżej adres.
  3. Przelew lub przekaz pocztowy kwoty należnego odszkodowania przesyłany jest w ciągu 6 tygodni.

 

Załączniki:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia InterRisk TU S.A