Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  W  INOWROCŁAWIU
wyłonione na  spotkaniu Rady Rodziców w dniu 29 września 2020 r.

 I A – Wiesława Borzęcka

I B – Julia Szałecka

II A – Anna Wiśniewska – Komisja Rewizyjna

II B – Anna Groblewska – Przewodnicząca Rady Rodziców

III A – Magdalena Adamczyk – Komisja Rewizyjna

III B – Jacek Żurawski

IV A – Julia Wierzbanowska – Sekretarz Rady Rodziców

IV B – Magdalena Cywińska – Grobelska

V – Julita Białkowska

VI – Katarzyna Wojciechowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

VIII – Wioletta Hulisz