Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  W  INOWROCŁAWIU
wyłonione na  spotkaniu Rady Rodziców w dniu 6 września 2021 r.

 

I A – KATARZYNA WOJCIECHOWSKA – PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW
I B – SEBASTIAN MARCINIAK
II A – WIESŁAWA BORZĘCKA – SEKRETARZ, SKARBNIK
II B – JULIA SZAŁECKA – WIERZBICKA
III A- ANNA WIŚNIEWSKA
III B – JOANNA GERC – MAJEWSKA
IV A – MAGDALENA ADAMCZYK
IV B – DOROTA CHIEROWSKA – Z- CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW
V A – EWA WIERZBANOWSKA
V B – MAGDALENA CYWIŃSKA – GROBELSKA
VI – MARTA SZATKOWSKA
VII – KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

KOMISJA REWIZYJNA:
ANNA WISNIEWSKA, JOANNA GERC – MAJEWSKA