Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

Najważniejsze informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty

Harmonogram