Ważne terminy

TERMINARZ DLA RODZICÓW
II SEMESTR 2020/21

LUTY

2 II 2021– Podsumowujące wyniki oceniana semestralnego posiedzenie Rady Pedagogicznej

3-5 II 2021- Wywiadówki (spotkania on – line z wychowawcą klasy poprzez Google Meet lub w szkole) – w zależności od sytuacji epidemicznej;

II 2021 – Próbny egzamin ósmoklasisty

22-26 II 2021 – Rekrutacja do klas I

MARZEC

9 III 2021- Wywiadówki (spotkania on – line z wychowawcą klasy poprzez Google Meet lub w szkole) – w zależności od sytuacji epidemicznej;

KWIECIEŃ

1- 6 IV 2021 – Ferie świąteczne

13 IV 2021  – Wywiadówki / drzwi otwarte (spotkania on – line z wychowawcą klasy poprzez Google Meet lub w szkole) – w zależności od sytuacji epidemicznej;

IV 2021 – Próbny egzamin ósmoklasisty

MAJ

18 V 2021 – Informacja o przewidywanych, rocznych ocenach niedostatecznych

25-27 V 2021 – Egzamin ósmoklasisty

CZERWIEC

4 VI 2021 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)

8 VI 2021 – Wywiadówki / drzwi otwarte (spotkania on – line z wychowawcą klasy poprzez Google Meet lub w szkole) – w zależności od sytuacji epidemicznej. Informacja o przewidywanych, rocznych ocenach dydaktycznych i zachowania.

18 VI 2021– Klasyfikacja roczna – wystawienie ocen rocznych

21 VI 2021 – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

25 VI 2021 – Zakończenie roku szkolnego 2020/21