Ważne terminy

WAŻNE TERMINY W II SEMESTRZE 2017/18

KWIECIEŃ

24 kwietnia  – „Drzwi otwarte”, 16.30 – 17.00– spotkanie z wychowawcą, 17.00 – 18.00 konsultacje z nauczycielami

MAJ

2 maja oraz 4 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze wg potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

15 maja – „Drzwi otwarte”, 16.30 – 17.00– spotkanie z wychowawcą, 17.00 – 18.00 konsultacje z nauczycielami

15 maja – termin powiadomienia rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych

CZERWIEC

1 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze wg potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

5 czerwca  –  termin powiadomienia rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych