Ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Adam Mroczek, tel. 601 215 898
adres mailowy: iodo@amster.eu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   —–> pobierz

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych    —–> pobierz

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny    —–> pobierz

Skip to content