Tag: Ekologia

Wycieczka przyrodniczo-integracyjna

   Dnia 26 września b.r. uczniowie z klasy I a oraz IIa wraz z opiekunami  uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w Szkole Leśnej na Barbarce  k/ Torunia. Oferta tematyczna „zielonych lekcji” jest interdyscyplinarna; łączy w...

Sprzątanie Świata 2016

   Dnia 16 września b.r. uczniowie naszego Gimnazjum z klasy IB, IIIA, IIIB i IIIC wraz z nauczycielami uczestniczyli w XXIII edycji „Sprzątania Świata”. Ta globalna akcja ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz...

Zielone lekcje w Parku Solankowym

   W dniu 10.09.2016 r. młodzież naszego gimnazjum z klas: IA, IB, IC, IIA i IIC uczestniczyła w zajęciach na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Parku Solankowym. „Zielone lekcje” dają mozliwość bliskiego kontaktu z przyrodą. Celem...

Ekologicznie i sportowo w Parku Solankowym

     Edukacja ekologiczna i prozdrowotna to niezwykle ważny element edukacji szkolnej. Ma ona na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko oraz wyrabianie wśród młodych ludzi nawyku zdrowego stylu życia. Nasza szkoła angażuje się w...

Nagrodzone uczennice w Sejmiku Ekologicznym

     W dniu 27 kwietnia 2015 r. uczennice naszej szkoły uczestniczyły w XIX Sejmiku Ekologicznym organizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu. Aleksandra Cabańska z kl.III.c, Klaudia Głuszak z kl.II.c, Natalia Grzegorzewicz również z...

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

      21-go marca b.r. uczniowie z klasy: I c, III b i III c powędrowali na „zielone lekcje” do Parku Solankowego.  Celem przedsięwzięcia było  poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. Słoneczna pogoda i temperatura powietrza przekraczająca...

Park Solankowy zaprasza!

     Dnia 16.11.2013 r. (sobota) uczniowie kl.I.a i kl.III.b uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej. Ich celem była obserwacja i oznaczanie rodzimych gatunków krzewów i drzew na terenie Parku Solankowego. Ta...

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Park Solankowy skarbem przyrody” Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu. Nauczyciele: p. Dorota Gawron i p. Małgorzata Felska. Sponsor konkursu:  Dotacja udzielona ze środków budżetu Miasta Inowrocław na...

Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej

     Dnia 19 października b.r. (sobota) grupa uczniów z kl.I.a, kl.I.b oraz kl.III.b uczestniczyła w zajęciach z zakresu ekologii prowadzonych w salach dydaktycznych należących do CEE w Inowrocławiu. Celem spotkania było zaciekawienie i...