Ekologia

Wycieczka przyrodniczo-integracyjna

   Dnia 26 września b.r. uczniowie z klasy I a oraz IIa wraz z opiekunami  uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych w Szkole Leśnej na Barbarce  k/ Torunia. Oferta tematyczna „zielonych lekcji”...

Sprzątanie Świata 2016

   Dnia 16 września b.r. uczniowie naszego Gimnazjum z klasy IB, IIIA, IIIB i IIIC wraz z nauczycielami uczestniczyli w XXIII edycji „Sprzątania Świata”. Ta globalna akcja ma na celu...

Zielone lekcje w Parku Solankowym

   W dniu 10.09.2016 r. młodzież naszego gimnazjum z klas: IA, IB, IC, IIA i IIC uczestniczyła w zajęciach na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Parku Solankowym. „Zielone lekcje” dają mozliwość bliskiego...

Ekologicznie i sportowo w Parku Solankowym

     Edukacja ekologiczna i prozdrowotna to niezwykle ważny element edukacji szkolnej. Ma ona na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko oraz wyrabianie wśród młodych ludzi nawyku zdrowego stylu życia. Nasza...

Nagrodzone uczennice w Sejmiku Ekologicznym

     W dniu 27 kwietnia 2015 r. uczennice naszej szkoły uczestniczyły w XIX Sejmiku Ekologicznym organizowanym przez Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu. Aleksandra Cabańska z kl.III.c, Klaudia Głuszak z kl.II.c,...

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny

      21-go marca b.r. uczniowie z klasy: I c, III b i III c powędrowali na „zielone lekcje” do Parku Solankowego.  Celem przedsięwzięcia było  poszukiwanie pierwszych oznak wiosny. Słoneczna pogoda...

Park Solankowy zaprasza!

     Dnia 16.11.2013 r. (sobota) uczniowie kl.I.a i kl.III.b uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej. Ich celem była obserwacja i oznaczanie rodzimych gatunków krzewów i drzew na...

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Park Solankowy skarbem przyrody” Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu. Nauczyciele: p. Dorota Gawron i p. Małgorzata Felska. Sponsor konkursu:  Dotacja udzielona ze środków...

Zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej

     Dnia 19 października b.r. (sobota) grupa uczniów z kl.I.a, kl.I.b oraz kl.III.b uczestniczyła w zajęciach z zakresu ekologii prowadzonych w salach dydaktycznych należących do CEE w Inowrocławiu. Celem...

Skip to content