Atuty szkoły

 1. Lodowisko
 2. Zajęcia na basenie
 3. Sale multimedialne
 4. Możliwość nauki języków: angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego
 5. Liczne zajęcia pozalekcyjne: rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminu, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne
 6. Szafki dla uczniów
 7. Dziennik elektroniczny
 8. Grupy sportowe o profilu lekkoatletycznym
 9. Siłownia
 10. Rajdy turystyczno- krajoznawcze
 11. Doświadczona i życzliwa kadra pedagogiczna
 12. Jednozmianowość
 13. Mała liczebność klas
 14. Izba Pamięci im. kpt. Pawła Cymsa
 15. Opieka stomatologiczna i pielęgniarska
 16. Organizacja licznych akcji charytatywnych