Kadra Pedagogiczna

Język polski
mgr Joanna Jeżewska
mgr Anna Kosińska
mgr Anna Manerowska

Język angielski
mgr Brygida Wiśniewska-Kruszka
mgr Katarzyna Kaczmarek

Język niemiecki
mgr Dagmara Kminikowska

Język francuski
mgr Renata Sadowska

Historia
mgr Jerzy Ekert

Wiedza o społeczeństwie
mgr Jerzy Ekert

Chemia
mgr Małgorzata Felska
mgr Aleksandra Szablewska

Biologia
mgr Małgorzata Felska

Matematyka
mgr Agnieszka Trzaskała
Jakub Promiński

Fizyka
mgr Małgorzata Felska

Geografia
mgr Hanna Myga
mgr Dominika Kisielewicz

Informatyka i technika
mgr Daniel Krobski

Muzyka
mgr Michał Maciejewswki

Wychowanie fizyczne
mgr Longin Honkowicz
mgr Barbara Znajdek
mgr Adam Krysiak

Religia
mgr Bartosz Klimczewski

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Kędzierska
mgr Joanna Krzyżanowska-Ptaszek
mgr Teresa Piechowiak
mgr Burzyńska Izabela
mgr Katarzyna Pawłowska
mgr Natalia Bednarek

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Łuczak
mgr Anna Manerowska

Biblioteka
mgr Dominika Kisielewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dariusz Wieruszewski

Plastyka
mgr Michał Maciejewski

Doradztwo zawodowe
mgr Honorata Boińska

Nauczyciele wspomagający
mgr Ewa Florczak
mgr Joanna Kalina
mgr Lucyna Klimczak
mgr Katarzyna Tokarczyk

Pedagog specjalny 
mgr Katarzyna Tokarczyk
mgr Lucyna Klimczak

Świetlica
mgr Jagoda Kozłwoska-Długołęcka

Pedagog szkolny
mgr Mirosława Grzybowska

Skip to content