Historia

STO DZIESIĘĆ LAT MINĘŁO…

Szkoła Wojciecha od stu dziesięciu lat wpisuje się w pejzaż Inowrocławia. Przez ten czas zmieniła się rzeczywistość wokół nas, ale charakterystyczny budynek z czerwonej cegły wciąż wznosi się przy ulicy Toruńskiej.

Nasza placówka nosiła różne nazwy i miała dwóch patronów. Bez względu jednak na to, była świadkiem historii zapisywanej przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców
i przyjaciół.

Jesteśmy dumni z dziedzictwa pozostawionego przez minione pokolenia i tego, że w dalszym ciągu zapisujemy karty szkolnej historii. My także zostawimy potomnym ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach.

Jednodniówka wydana z okazji
110 rocznicy „Szkoły Wojciecha”

Kroniki Szkolne

„Najważniejsze daty z historii szkoły”!

 • 1904 Początek działalności III Szkoły Miejskiej w Inowrocławiu (na placu przed szkołą od 1897 r. stał pomnik Św. Wojciecha)
 • 1919 Wyzwolenie Inowrocławia spod zaboru pruskiego. Szkoła przyjęła nazwę: Katolicka Szkoła Powszechna im. Św. Wojciecha
 • 1934 Podział szkoły na dwie placówki oświatowe: Szkołę powszechną nr 1 – męską i nr 4 – żeńską
 • 1939 – 1945 W czasie okupacji hitlerowskiej w szkole mieściły się koszary Wehrmachtu, a następnie szpital wojskowy
 • 26 II 1945 Szkoły nr 1 i nr 4 wznowiły działalność oświatową po wyzwoleniu Inowrocławia spod okupacji hitlerowskiej. Rozpoczął się najkrótszy w historii szkoły rok szkolny – trwający do 17 lipca 1945 r.
 • 1948 Po raz ostatni w kronice szkoły zapisano imię patrona – Św. Wojciecha. W świadomości mieszkańców Inowrocławia pozostała „Szkołą Wojciecha”
 • 1 IX 1974 Szkoły nr 1 i 4 połączono w Szkołę Podstawową nr 1
 • 2 III 1979 Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała imię kapitana Pawła Cymsa –powstańca wielkopolskiego
 • 1999 Zgodnie z założeniami reformy oświaty utworzono Zespół Szkół nr1, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Pawła Cymsa i Gimnazjum nr 1
 • VI 2003 Nadanie Gimnazjum nr 1 imienia Św. Wojciecha
 • 1 IX 2003 Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Pawła Cyma i Zespołu Szkół nr 1. Budynek szkoły stał się siedzibą Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha
 • 5 I 2004 Otwarcie Izby Tradycji Powstania Wielkopolskiego i Wychowania Patriotycznego im. kpt. Pawła Cymsa
 • VI 2004 Obchody 100 – lecia istnienia szkoły

Skip to content