Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej
  22-26 luty 2021r. (termin uzupełniający – 18 marca 2021r.),
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków
  01-14 marca 2021r. (termin uzupełniający – 19 marca do 7 kwietnia 2021r.)
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  15 marca 2021r. (termin uzupełniający – 8 kwietnia 2021r.)
 • Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia
  do 16 marca 2021r. (termin uzupełniający do 9 kwietnia 2021r.)
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  17 marca 2021r. (termin uzupełniający – 12 kwietnia 2021r.)

Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY /WNIOSEK O PRZYJĘCIE