Reforma oświaty

Zgłoszenie składają rodzice uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły.

Wniosek składają rodzice uczniów zameldowanych poza obwodem szkoły, a np. mieszkający  na terenie obwodu szkoły. Wówczas do wniosku należy dołączyć dokument kopię dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do kl. I.pdf
Wniosek o przyjęcie do kl. VII.pdf
Zgłoszenie ucznia do kl. I.pdf
Zgłoszenie ucznia do kl. VII.pdf

Granice obwodu szkoły na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

Piotra Bartoszcze, Kazimierza Burzyńskiego, Józefa Chociszewskiego, Cmentarna, Henryka Czamana, Dojazdowa, Hm. Marcina Strachanowskiego, Jacewska od nr.1 do nr. 43 numery nieparzyste, Lotnicza, Stanisława Łuczaka, Karola Marcinkowskiego od nr. 51, Młyńska od nr. 1 do nr. 36, Bartka Nowaka, Obwodowa, Orłowska od nr. 40, Powstańca Kwiatkowskiego, Powstańców Warszawy, Przy Stadionie, Radosna, Rodu Czaplów, Rtm. Witolda Pileckiego, Rzemieślnicza, Marii Skłodowskiej-Curie numery nieparzyste, Izydora Sobeckiego, Stare Miasto, Stolarska, Szczęśliwa, Stanisława Szenica, Szybowcowa, Śniadeckich, Toruńska od nr. 46, Towarowa, Zamknięta.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego. —->>> pobierz