Samorząd szkolny

 

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Hanna Kotlarek
Sandra Piwek
Piotr Kanarek

Opiekun: p. K. Grod

Skład Samorządu

Przewodniczący: Jakub Niewiadomski

Zastępca: Monika Wesołowska

Sekretarz: Konrad Nalewajski

Opiekun Samorządu : p.Agnieszka Augustynowicz

 Członkowie: 

SEKCJE POMOCNICZE SU:

Sekcja informacyjna (gazetki):
Sekcja informacyjna (strona internetowa):
Sekcja rozrywka:
Wolontariat szkolny:

 Plan pracy samorządu uczniowskiego – 2018/2019

Koleżanki i koledzy! Jeżeli macie pomysł na jakieś niecodzienne wydarzenie w szkole, to czekamy na Wasze propozycje- postaramy się je zrealizować.

Czym jest samorząd uczniowski?

 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że:

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły

(art. 55).

Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.

Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

 Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że:

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 Samorząd jest organizacją demokratyczną.

Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.