Samorząd szkolny

 

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Anna Śniegowska
Wiktoria Woźniak
Hubert Klóska

Opiekun: p. K. Grod

Skład Samorządu

  1. Zarząd SU:
  • Przewodniczący:  Mateusz Kruszka kl. VI
  • Wiceprzewodniczący:  Wiktoria Licznerska kl. IV
  • Sekretarz:  Nadia Smotrycka kl. V

Opiekun Samorządu : p. Joanna Waszak-Krobska, Brygida Wiśniewska-Kruszka

Koleżanki i koledzy! Jeżeli macie pomysł na jakieś niecodzienne wydarzenie w szkole, to czekamy na Wasze propozycje – postaramy się je zrealizować.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły  (art. 55).

 Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną.

 Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.