Samorząd szkolny

 

Skład Samorządu

Zarząd SU:

  • przewodnicząca:  Anna Kanarek kl. VIII
  • zastępca: Eliza Grajek kl. Va
  • skarbnik: Alicja Szamotulska kl. Vb

 

 

Opiekun Samorządu: Brygida Wiśniewska-Kruszka

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego

 

Koleżanki i koledzy! Jeżeli macie pomysł na jakieś niecodzienne wydarzenie w szkole, to czekamy na Wasze propozycje – postaramy się je zrealizować.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły  (art. 55).

 Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną.

 Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Skip to content