Samorząd szkolny

 

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Aleksandra Rosińska (kl. III a)

Wanessa Kujawa (kl. III c)

Kamil Fryza (kl. III a)

Mateusz Woźniak (kl. III c)

Klaudia Kościańska (kl. III a)

Alicja Sieradzka (kl. III c)

Opiekun: p. Ilona Kempska, p. K. Grod

Skład Samorządu

Przewodniczący: Adam Chmielewski (kl. II a)

Zastępca: Kamil Różycki (kl. II c)

Sekretarz: Mateusz Woźniak (kl. III c)

Opiekun Samorządu : p.Agnieszka Augustynowicz

 Członkowie:  Oliwia Kumor (kl. Ia), Norbert Niewiadomski (kl. Ic), Martyna Dubieniecka (kl. IIa),Adam Chmielewski (kl.  IIa),  Wiktor Modliński (kl. IIb), Kamil Różycki (kl. IIc), Klaudia Chojnacka (kl. IIIa), Martyna Sajdak (kl.IIIa), Aleksandra Rosińska (kl. IIIa), Klaudia Kościańska, (kl. IIIa), Weronika Górna (kl. IIIb), Wanessa Kujawa (kl. IIIc), Paweł Siwiec (kl. IIIc), Mateusz Woźniak (kl. IIIc), Paweł Świtek (kl. IIIc)

SEKCJE POMOCNICZE SU:

Sekcja informacyjna (gazetki): Panfil Kinga, Łukomska Wiktoria, Kostkowska Oliwia, Umriejan Roksana
Sekcja informacyjna (strona internetowa): Chmielewski Adam, Kościańska Klaudia, Świtek Paweł
Sekcja rozrywka: Chojnacka Klaudia, Rosińska Aleksandra, Sajdak Martyna, Wybrańska Klaudia, Modliński Wiktor, Norbert Niewiadomski
Wolontariat szkolny: Kujawa Wanessa, Górna Weronika

 Plan pracy samorządu uczniowskiego – 2015-2016

Koleżanki i koledzy! Jeżeli macie pomysł na jakieś niecodzienne wydarzenie w szkole, to czekamy na Wasze propozycje- postaramy się je zrealizować.

Czym jest samorząd uczniowski?

 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że:

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły

(art. 55).

Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.

Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

 Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że:

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 Samorząd jest organizacją demokratyczną.

Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.