Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe:  14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

5a. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r. (środa)
  • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019r. (czwartek)
  • część z języka obcego nowożytnego – 12 kwietnia 2019r. (piątek)

 5b. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r.
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 21 czerwca 2019 r.

7. Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 2 maja 2019 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 6 września 2018 r.;

Radę Rodziców w dniu 26 września 2018 r.;