Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe:  27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
  • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
  • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.

7. Ferie letnie  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

  • 2 – 3 stycznia 2020r.
  • 12 czerwca 2020 r.

Dni wolne w czasie egzaminu ósmoklasisty:

  • 21 – 23 kwietnia 2020 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2019 r.;

Radę Rodziców w dniu 24 września 2019 r.;