Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe:  12 lutego – 25 lutego 2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
  • część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek)
  • część z języka obcego nowożytnego – 20 kwietnia 2018r. (piątek)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 22 czerwca 2018 r.

7. Ferie letnie  23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 maja 2018 r.
  • 11czerwca 2018 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 4 września 2017 r.;

Radę Rodziców w dniu 26 września 2017 r.;