Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2022

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2022 r.

3. Ferie zimowe:  30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski – 23 maja 2022 r.
  • matematyka – 24 maja 2022 r.
  • język obcy nowożytny – 25 maja 2022 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

7. Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

  • 31 października 2022 r.
  • 2 maja 2023 r.
  • 9 czerwca 2023 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 25 sierpnia 2022 r.;

Radę Rodziców w dniu 27 września 2022 r.;

Skip to content