Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe:  17 luty – 30 stycznia 2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski – 25 maja 2021 r.
  • matematyka – 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

7. Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

Dni wolne w czasie egzaminu ósmoklasisty:

  • 25 – 27 maja 2021 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2021 r.;

Radę Rodziców w dniu 6 września 2021 r.;