Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe:  12 lutego – 25 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski – 14 maja 2024 r.
  • matematyka – 15 maja 2024 r.
  • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

7. Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

  • 30 i 31 października 2023 r.
  • 2 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2023 r.;

Radę Rodziców w dniu 27 września 2023 r.;

Skip to content