Nauczanie zdalne

Oświadczenie rodzica klasy 1-3

Oświadczenie rodzica kl.1-3

Oświadczenie rodzica – konsultacje

Oświadczenie rodzica -konsultacje

Harmonogram konsultacji – klasy 4-8

ZARZĄDZENIE D/3/2020 w sprawie wprowadzenia Procedur związanych ze stanem epidemicznym

Zarządzenie D.3.2020

Klauzula informacyjna na okoliczność przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji obowiązków Szkoły w związku ze stanem epidemii Covid-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO