Zajęcia z języka hiszpańskiego

¡Español es fácil!

   Od dwóch lat w naszym gimnazjum odbywają się zajęcia z języka hiszpańskiego. Przyswajanie wiedzy odbywa się nowatorskimi metodami z użyciem tablicy multimedialnej. Umiejętności natomiast uczniowie kształcą w laboratorium językowym. Nauka w praktyczny i zachęcający sposób.

¡Invitamos!