KOŁO DZIENNIKARSKIE

Działalność koła dziennikarskiego wspiera pracę biblioteki szkolnej, która inspiruje młodzież do działań na rzecz szkoły. Zajęcia koła mają na celu promowanie szkoły i biblioteki, wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań i stworzenie warunków do kulturalnego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego.

***

Program koła dziennikarskiego jest realizowany podczas dwugodzinnych zajęć pozalekcyjnych w bibliotece szkolnej. Program obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej oraz praktyczną z wykorzystaniem pracowni komputerowej ICM oraz tradycyjnych zbiorów biblioteki. Podczas zajęć młodzież wykazuje się także zdolnościami plastycznymi i manualnymi.

***

Wśród zagadnień i treści kształcenia zaplanowano:

Pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej:

 • Zarys historii prasy.
 • Poznanie różnego rodzaju czasopism i gazet, analiza ich zawartości pod wg merytorycznym i estetycznym.
 • Zapoznanie z budową formalną gazety.
 • Zwrócenie uwagi na wybrane treści prasowe, np. artykuł, wywiad, komiks, felieton itd.;
 • Kryteria podziału prasy;
 • Prawo autorskie.

Doskonalenie umiejętności wybranych elementów pracy dziennikarskiej:

 • „Praktyka czyni mistrza” (redagowanie na papierze);
 • „Bez komputera ani rusz” (redagowanie z wykorzystaniem technik komputerowych);
 • Opracowanie materiałów związanych z promocją biblioteki, szkoły:
 • Biuletyn biblioteki;
 • ulotki okolicznościowe;
 • Kronika biblioteki.

***

GALERIA:
Z wizytą w Radio GRA;
Z wizyta w drukarni KOLORODRUK;

Gimnazjalisto! Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach!
Odkryjesz swoje talenty, rozwiniesz zainteresowania!
Możesz promować szkołę i współtworzyć jej tradycję!