Przedmiotowy System Oceniania

 

Języki obce
Religia
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Język polski
Historia
WoS
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka
Zajęcia techniczne
Wychowanie fizyczne
Zajęcia artystyczne
Edukacja wczesnoszkolna

 

Skip to content