Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020

2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe:  15 luty – 28 lutego 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:   1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty

  • język polski – 25 maja 2021 r.
  • matematyka – 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 25 czerwca 2021 r.

7. Ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

8. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze):

  • 4 – 5 stycznia 2021r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Dni wolne w czasie egzaminu ósmoklasisty:

  • 25 – 27 maja 2021 r.

Zaopiniowane pozytywnie przez:

Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2020 r.;

Radę Rodziców w dniu 29 września 2020 r.;