Atuty szkoły

 1. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kontakt z pedagogiem.
 2. Możliwość nauki języków: angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego.
 3. Sale multimedialne.
 4. Bogaty kalendarz imprez i działań w szkole.
 5. Liczne zajęcia pozalekcyjne: rozwijające zainteresowania, przygotowujące do egzaminu, konkursów, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacja.
 6. Organizacja akcji charytatywnych, ekologicznych, prozdrowotnych.
 7. Zajęcia na basenie.
 8. Możliwość korzystania z lodowiska.
 9. Grupy sportowe o profilu lekkoatletycznym.
 10. Siłownia.
 11. Rajdy turystyczno- krajoznawcze.
 12. Izba Pamięci im. kpt. Pawła Cymsa.
 13. Dziennik elektroniczny.
 14. Świetlica i stołówka szkolna.
 15. Dobrze wyposażona biblioteka.
 16. Szafki dla uczniów.
 17. Jednozmianowość.
 18. Mała liczebność klas.
 19. Opieka stomatologiczna i pielęgniarska.
Skip to content