Ogłoszenia

Ogłoszenie 2/2017

Oferta zamknięta Protokół z postępowania komisji będzie przesłany wykonawcy drogą mailową OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/2017 Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu...

Ogłoszenie 1/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2017 Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: http://www.bip.oswiata.inowroclaw.pl/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:   REMONT POŁUDNIOWEJ I...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej 60.000,00 zł do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Adres...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej 60.000,00 zł do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Adres...

Skip to content