Zadania do wykonania

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA WSZYSTKIE ZADANIA


ZADANIE 4

Stwórzcie w języku angielskim filmową prezentację szkoły pod hasłem „Witaj w szkole Wojciecha”, dzięki której koledzy i koleżanki z krajów partnerskich poznają naszą szkołę. 

Zasady pracy:

Prezentację wykonajcie w grupach 3-5 osobowych.

Czas: MAX 4 min.

Prześlijcie swój film na adres mailowy: erasmus@sp1ino.pl

TERMIN: DO 21 czerwca 2021 R.

SUMA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 10


ZADANIE 3

STWÓRZ W JĘZYKU ANGIELSKIM FILMOWĄ PREZENTACJĘ MIASTA INOWROCŁAWIA, DZIĘKI KTÓREJ KOLEDZY Z INNYCH SZKÓŁ POZNAJĄ TWOJE MIASTO.

CZAS: MAX. 3 MINUTY

PRZEŚLIJ SWÓJ FILM NA ADRES MAILOWY: erasmus@sp1ino.pl

TERMIN: DO 11 MAJA 2021 R.

SUMA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 10

WYNIKI


ZADANIE 2

ZAPOZNAJ SIĘ Z TEMATYKĄ PROJEKTU I STWÓRZ ELEKTRONICZNY PLASTYCZNY PROJEKT LOGO PROJEKTU

PRZEŚLIJ SWOJĄ PRACĘ NA ADRES MAILOWY: erasmus@sp1ino.pl

TERMIN 31 MARCA 2021

SUMA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 10 PKT

TWÓJ PROJEKT WEŹMIE UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRYM WYŁONIMY SZKOLNEGO ZWYCIĘZCĘ . WYBRANY W KONKURSIE PROJEKT WEŹMIE UDZIAŁ W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM, A ZWYCIĘZCA OTRZYMA DODATKOWO 10 PKT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY – ZAKŁADKA ERASMUS+: 16.04.2021

WYNIKI


ZADANIE 1

STWÓRZ FILMOWĄ AUTOPREZENTACJĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM, DZIĘKI KTÓREJ KOLEDZY Z INNYCH SZKÓŁ BĘDĄ MOGLI CIĘ POZNAĆ.

CZAS – MAX 1 MINUTA

PRZEŚLIJ SWÓJ FILM  NA ADRES MAILOWY     erasmus@sp1ino.pl

TERMIN DO 28 LUTEGO 2021

SUMA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA: 10 PKT

WYNIKI


Skip to content