Dziennik elektroniczny

   W naszej szkole od roku szkolnego 2010-2011 funkcjonuje dziennik elektroniczny. e-Dziennik to najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. System zapewnia Rodzicom bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwia im stały kontakt z Nauczycielami. Ponadto całodobowy dostęp do konta dziecka pozwala skutecznie i szybko przeciwdziałać problemom wychowawczym. Dostęp do konta jest możliwy z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych.

Korzyści dla Rodzica:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.

Dostęp do systemu

Aby uzyskać dostęp do danych swojego dziecka, należy skontaktować się z Dyrektorem/Sekretariatem szkoły i poprosić o LOGIN i HASŁO do swojego indywidualnego konta.

 

Aby zalogować się do systemu należy przejść na stronę

https://synergia.librus.pl/

Strona otworzy się w nowym oknie/karcie

Połączenie jest bezpieczne (szyfrowane)

PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA