Koło języka niemieckiego

   KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO jest skierowane do uczniów klas I i II, którzy chcą rozwijać i pogłębiać wiedzę z języka niemieckiego.

Celem zajęć jest:

  • poszerzenie i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności komunikacyjno-leksykalnych zdobytych na lekcjach języka niemieckiego
  • rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym
  • rozwijanie zainteresowań krajami niemieckojęzycznymi
  • motywowanie do nauki.

W każdy poniedziałek na dziewiątej godzinie lekcyjnej uczniowie wraz z opiekunem spotykają się, aby porozmawiać w języku niemieckim w miłej atmosferze, a przy okazji wzbogacić słownictwo, utrwalić struktury gramatyczne i poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych.

 „Dla 100 milionów mieszkańców Europy język niemiecki

jest językiem ojczystym.

To już 100 milionów powodów, aby

uczyć się niemieckiego.”

 

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
Poniedziałki od godziny 1550

   Zajęcia przygotowują do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego Ich głównym celem jest opanowanie materiału na egzamin gimnazjalny z zakresu wymagań podstawowych dla gimnazjum oraz ćwiczenie zadań pod kątem przygotowania do egzaminu.